Pneumatske & mehaničke sejačice

AGRIA – POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

Glavni proizvodi firme „Agria“ su:


  • Mehaničke sejačice za setvu uskorednih kutura ( pšenica, uljana repica, soja, lucerka, zob, ovas i sl )

  • Pneumatske sejačice za setvu širokorednih kultura ( kukuruz, suncokret, šećerna repa, soja, povrće i sl. )

  • Precizne pneumatske sejačice za setvu sitnih semena ( povrće i lekovito bilje )

  • Osluškujući potrebe poljoprivrednika „Agria“ je započela razvoj novih mehaničkih sejačica ( za direktnu setvu ) koja će polagati zrno u zemju bez prethodne obrade što će smanjiti troškove proizvodnje, olakšati i pojednostaviti setvu.