UPS – Univerzalna pneumatska sejačica za setvu ratarskih kultura

usp-agria

UPS

Univerzana pneumatska sejačica je namenjena za setvu širokorednih kutura.

U zavisnosti od vrste setvene kulture (kukuruz, suncokret, soja, uljana repica, šećerna repa, povrće, lekovito bilje i dr.) jednostavnom zamenom setvenih ploča omogućena je precizna setva ulaganjem semena na ujednačenu dubinu i razmak u redu.
UPS se proizvodi u zavisnosti od potrebe kupca od 2-12 reda, postoji mogućnost modifikacije po želji kupca.

UPS je moguće izraditi sa sledećim opcijama:

  • Marker može biti mehanički ili hidraulični;

  • Nagazni točkovi mogu biti gumeni ili metani, varijanta krimler;

  • Elektronska kontrola setve (2 varijante):

  • Prva varijanta – omogućava zvučnu i svetlosnu signalizaciju svih zastoja i prekida na mašini.

  • Druga varijanta – kontrole setve osim ovoga omogućava i pojedinačni pregled zasejanih zrna po sekcijama, merenje zasejane površine, merenje brzine kretanja (opciono), merenje prosečnog rastojanja između zasejanih zrna, podešavanje osvetljenje ekrana, podešavanje jačine zvučnog signala.

Zvučnu i svetlosnu signalizaciju svih zastoja i prekida na mašini. pojedinačni pregled zasejanih zrna po sekcijama, merenje zasejane površine, merenje brzine kretanja (opciono), merenje prosečnog rastojanja između zasejanih zrna, podešavanje osvetljenje ekrana, podešavanje jačine zvučnog signala.

  • Greda može biti fiksna ili sa hidrauličnim širenjem za 6 reda ;

  • Uređaj za ulaganje insekticida je od nerđajućeg čelika ;

  • Uređaj za ulaganje mineranog đubriva je od nerđajućeg čeilka .

Kontakt